Nhóm: Thư Viện

Những kết cục…

Tác giả: Nagato Taiga Disclaimer: Tất cả những nhân vật có trong Kami Nomi zo Shiru Sekai (và một số nhân vật phụ do mình chế ra) Tittle: Những kết cục… Author: Nagato Taiga a.k.a Rasetsusen. Genre: Fantasy, Romace, Tragedy. Summany: Mỗi chap là một câu chuyện độc lập về 1 (or nhiều) char, tuyXem Tiếp