Leader và Teamwork…

Leader với loli của đời mình đi lạc ở đâu rồi, tìm qzuài chưa ra.
………
……

[Thong dong bên lề]
Leader và Teamwork…
Lâu rồi mới nghe tới từ “leader” này nhiều. Có vẽ như mình đã nhầm, lâu nay mình luôn thích nghĩ theo kiểu leader: là một ai đó sẽ sẳn lòng nói rằng: “ok, để anh lo” mõi khi ta hoàn toàn cùng đường trong một vấn đề gì đó, một điểm tựa và là người dẫn dắt tập thể.

Teamwork… đã từng có một khoản thời gian, mình làm việc trong một nhóm đủ những dạn người, tại đó, mình dốt chính tả, có một đám bu vào gạch đá các kiểu, rồi họ cũng tự ôm phần sửa chửa, khắc phục lỗi đó giúp, và khi nhận ra bệnh dốt chính tả của mình đã ở thời kì cuối, thì hình như họ còn tự lập một đội riêng chuyên lo phần đó cho mình (anh quá vip =.= ). Ấy vậy mà bọn baka này nhiều khi còn đách biết Teamwork là gì.

Chậc… cái kiểu suy nghĩ của một tên thích lệ thuộc đây, cho tới hiện tại, cái cảm giác vui vầy lúc đó…
Chắc do tính chất công việc, môi trường, nên chưa gặp được nhóm nào cho cảm giác tương tự.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *