Nhóm: Download

Làm đèn giấy Kirigami

Bước 1: In hình mẫu lên giấy bìa màu trắng và dùng dao trổ, trổ theo từng đường vẽ của hình mẫu. Bước 2: Cẩn thận, nhẹ nhàng gấp từng đường vẽ đã được trổ lên để tạo hình 3D. Bước 3: Cắt và dán giấy bìa màu lên từng chiếc cốc thủy tinh vàXem Tiếp